MUTÁCIÓS CIKKEK 5

A Marbled – Greywing rejtély

Írta: Dirk Van den Abeele 
www.ornitho-genetics.info

Azt hiszem az Agapornis roseicollis mutációk között nincs még egy, amelyiknek annyiszor változott az elnevezése, mint a marbled-nek.

Az első marbled A. roseicollis valószínűleg Amerikában kelt. Ezt a mutáció eredeti nevéből következtetjük. Kezdetben ugyanis „American golden cherry”-ről beszéltek, ami az American cherryhead vagy egyszerűen az amerikai sárga vagy amerikai sárga pasztel elferdítése volt. Amikor az első marbled-ek feltűntek az aquák és türkizek között, olyan nevek jelentek meg, mint az ezüst (silver), ezüst cseresznye (silver cherry) stb. Összefoglalva, elég nagy volt a változatosság a nevekben.


Marbled D türkiz

Amíg Belgiumban az American golden cherry volt a szokványos elnevezése ennek a mutációnak, addig Hollandiában meglehetősen gyorsan vezették be a 'pastelgezoomd' nevet. A mutáció holland nevének alapja a pasztel testszín és a szárnyfedő tollakon található szegély. Ez az elnevezés az általános testszínt takarta, de ugyanakkor nem vette figyelembe, hogy a pasztel elnevezést már használták egy, az a-lókuszon található mutációra (Agapornis personatus és Agapornis fischeri pasztel mutációja) és ez zavart okozhatott.

Amikor a 2000-es évek elején megkezdték a nemzetközi nevek összerendezését, valaki ennek a holland elnevezésnek a (rossz) angol fordítását használta a végleges megnevezésként: edged dilute. Ez hibás fordítás volt, mert edged pastel helyett az edged dilute-ot használták. A félrefordítás oka valószínűleg az, hogy ebben az időben a 'dilute'-ot sok országban a ma pasztelként ismert mutáció elnevezéseként használták.

Egyébként be kell vallanunk, hogy mindkét név, az 'edged dilute' vagy a 'pastelgezoomd (edged pastel)' sok félreértésre adhat okot. A Dilute és az Edged két teljesen különböző mutáció, és ez az elnevezés azt sugallhatja, hogy ez a mutáció az edged és a dilute kombinációjából jött létre. Törekedtünk rá, hogy megoldjuk ezt a zavart az elnevezések körül, de a legtöbb szervezet nem is válaszolt nekünk. Szerencsére az A. roseicollis esetében ezt az elnevezést különösebb probléma nélkül tudták használni. De amikor kiderült, hogy ez az autoszomális recesszív mutáció megtalálható a Bourk papagájnál (Neophema bourkii), a nimfa papagájnál (Nymphicus hollnadicus), a verébpapagájoknál (Forpus), a rozellánál (Platycercus eximius) és valószínűleg néhány más fajnál is, már több reakció érkezett. Itt az 'edged dilute' megnevezés nem volt olyan egyértelmű és elkerülhetetlen bonyodalmakat okozott. Ezért aztán az 'edged dilute' elnevezésről az utóbbi években nemzetközi szintű egyeztetés folyt a különböző szervezetek és tenyésztők között. Mindenki belátta, hogy az 'edged dilute' elnevezés sok zavart okozhat és erre a problémára megoldást kell találnunk. 2009-ig mindenféle módon próbáltunk megfelelő megoldást találni a problémára. Számos lehetőséget felvetettünk, de nem volt olyan közöttük, amelyik minden félnek megfelelt volna. Sokat beszéltünk róla, eredmények nélkül. Mindig volt valaki, akinek problémája volt az egyik vagy másik javaslatunkkal, de senki nem hozakodott elő egy megfelelőbb megoldással. Végül megkértem a Neophema fajok tenyésztőit, hogy találjanak maguk megoldást a problémájukra. Mindaddig, amíg nem volt döntés a nemzetközi elnevezést illetően, továbbra is az 'edged dilute' nemzetközi elnevezést és ennek hollandra fordított változatát, a 'pastelgezoomd' elnevezést használták.


2010-ben aztán minden felgyorsult. Egyik reggel Ausztráliából hívtak, azzal a kéréssel, hogy találjak megoldást a problémára, mert mióta megkértük őket, hogy maguk álljanak elő javaslatokkal, az egyeztetés holtpontra jutott.

Ezután hívtam fel Terry Martint Ausztráliában. Terry, aki állatorvos és madárbarát, egyike azoknak az embereknek, akik évek óta a nemzetközi nómenklatúra összeállításán dolgoztak. Hirtelen minden felgyorsult, és megegyezés született, hogy ennek a mutációnak a nemzetközi neve 'marbled' lesz. A marbled szó szerint márványozottat jelent és a márvány foltos mintájára utal. A tudományos irodalomban ezt a kifejezést már használták egy hasonló mutáció leírására a fürjeknél (Coturnix coturnix), amiért is 2009-ben a venezuellai Pedro Prieto is javasolta megnevezésként. A véletlennek köszönhetően Terry Martin arra is rájött, hogy ezt a szakszót 1980-ban a brazíliai Dr. D' Angiera már bevezette erre a mutációra. Így a marbled egy elfogadható és alátámasztható megoldásnak bizonyult. Genetikai szimbólumként az 'mb' került kiválasztásra.

Mivel a holland 'pastelgezoomd' névvel ugyanaz volt a problémánk, mint az edged diluttal (a pasztel és edged egymástól független, különböző mutációk), azonnal a nemzetközi marbled név használatára váltottunk.

A marbled mutáció

A marbled egy autoszomális recesszív eumelanin mutáció. Ennél a mutációnál a madár szárnyfedőtollainak területe jellemzően szegélyezett (edged).

Az szegélyezettség oka, hogy az eumelanin csökkenés főleg a belső részre koncentrálódik. Egy ideális standard madár esetében az eumelanin a toll belsejében körülbelül 60%-kal csökken. Ennek eredménye a világos zöld fedőtollazat,, halvány sárga belső résszel. Mivel a tollak külső szélében több az eumelanin, a szélek színe sötétebb. Ezért szegélyezett a tollazat.
Ugyanez történik az evezőtollakkal is. Az eumelanin redukció a tollazat többi részén egyenletesen oszlik el, kb. 50%-os, és arányban áll a pasztel madarakéval. Éppen ezért csak az elsődleges tollak és a szárnyfedő tollak szegélyezettek. A madarak far része szintén halványabb. A lábak és körmök világos szürkék.

Ezek a standart követelmények.

'Greywing'

A probléma az, hogy nem minden marbled madárnak ugyanolyan mértékben csökken az eumelanin a tollaiban. Néhányuknál a szegélyezett minta tisztán látható, míg más madarak esetében a korlátozott az eumelanin csökkenés, ami halványabbá teszi az egész kinézetüket. Ez az egyik oka, hogy ezek a madarak nem túl népszerűek a tenyésztők körében.

Ezeken kívül még mindig van néhány egyéb különbség is. Például, néhány marbled madárnak egyértelműen sötét piros szeme van születésekor, míg más madarak szeme feketének tűnik. Más szavakkal, a mutáció fenotípusának számos variációja létezik. Ezért gyakran felvetődik, hogy esetleg különböző marbled allélok működhetnek. Brazíliában például már néhány évtizede tenyésztenek olyan A. roseicollis-t, amelyeket Hollandiában „grijsvleugel”-nek, vagy greywing-nek neveznek. Ezeket a fenotípusokat először Amerikából importálták és rajongóig szerint az eredeti marbledektől abban különböznek, hogy szárnyukon egy tiszta szürke szegély látható. Mások egyöntetűbb és világosabb színű madarakról beszélnek és „greywing”-ként kategorizálták őket.

Így ezek a 'greywing'-ek nem újonnan jelentek meg és a teszt párosítások is megerősítették, hogy a marbled vagy a marbled egy alléljának, normál variációjáról van szó. Mivel normál marbledek és 'greywing'-ek párosításából különféle átmeneti típusú utódok születtek.

Elméletileg teljes mértékben lehetséges, hogy a 'greywing' valóban létezik, mivel igazából számos különböző típus létezik, de személyes véleményem szerint nem így van.

Be kell látnunk, hogy bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk szigorúan kategorizált dobozokba osztani a természetet. Bizonyos mutációk fenotípusa természetes módon többféle lehet. Ezt jól láthatjuk például a tarka madaraknál, de a domináns edged madarak esetében is. A domináns öröklődés mellett, vannak tiszta szegélyezett mintázatú madaraink és olyanok is, amelyekben nincs szemmel látható eumelanin csökkenés. Nem felejthetjük el, hogy az anyatermészet még egy olyan mutáció esetében is, amely csökkent eumelanin termelést okoz, arra fog törekedni, hogy annyi eumelanint állítson elő, amennyi csak lehetséges. Az eumelanin végül is egy szükséges védelem, ez az oka a jó néhány fenotípus előfordulásának.

Egy másik érvem még, hogy a legjellemzőbb és legkiemelkedőbb marbled madarak főleg olyan hímek, amelyek SL ino hordozók is egyben.

Végül, de nem utolsó sorban az ok, amiért úgy gondolom, hogy csak egy allél létezik, az a tény, hogy minden olyan fajnál, ahol ez a mutáció előfordult, az eső generációnál már láthattuk ezeket a különböző változatokat. Vegyük például a marbled mutációt a verébpapagájoknál, ahol szintén számos szintje létezik az eumelanin csökkenésnek és a fenotípust néha edged dilute-ként, pasztelként, vagy dilute-ként jellemzik.
Szóval annak az esélye, hogy minden faj esetében, azonnal, minden létező allélja a lókusznak mutálódjon, nagyon kicsi. Ezért gondolom azt, hogy azt az irányt kellene követnünk, hogy a marbled egy olyan mutáció, amelynek számost természetes variációja van, és fel kellene adnunk a különálló allélok ötletét.


Nyilvánvaló, hogy tévedhetek is és attól tartok, teljesen biztosat csak akkor fogunk tudni, amikor a DNS-ét is kutathatjuk. Jelenleg ez csak egy álom. De az összes fent felsorolt érv miatt, jobbnak tartom, ha egy nagyon változékony mutációként tekintünk rá és nem különböző allélokként. Ha esetleg idővel bebizonyosodna, hogy két különböző allélról van szó (kétlem), akkor le kell cserélnünk a 'greywing' nevet. A 'greywing' kifejezést már használják a dilute lókusz egy alléljára, a hullámos papagájok egy mutációjánál. Mint már mondtam, egyelőre semmi nem biztos és ez teszi a hobbinkat érdekessé.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése