2011. augusztus 30., kedd

Kis pintyeskönyv

Nagyobb számban fordulhat elő hibridizáció az egyazon fajkomplexbe tartozó fajok esetében. Ezt a megfogalmazást azokra a fajokra használjuk, amelyek morfológiai bélyegek alapján nagyon nehezen, vagy sehogy sem lehet elkülöníteni egymástól, és genetikai vizsgálatok sem adnak minden esetben kielégítő magyarázatot. Esetünkben ilyen lehet a zsezsék és a keresztcsőrűek fajkomplexe. A fajok tárgyalásánál igyekszünk kitérni minden esetben a jelenleg elfogadott rendszertani státuszra, így e fajok esetében utalunk az alfajok helyzetére és a határozási problémákra is. Láthatjuk, hogy a flammea komplex jelenleg két (C. flammea, C. hornemanni), esetleg három ( C. flammea, C. hornemanni, C. cabaret) fajból áll, valamint öt ( flammea, rostrata, islandica, hornemanni, excilipes) vagy hat (plusz cabaret) alfajból. A számos átmeneti forma (nem csak az adott faj alfajai, hanem a másik faj alfajai között is) jelentős hibridizációt feltételez. Az Izlandon honos C. flammea islandica zsezse alfaj különleges példája azonban nem erősíti meg ezt a feltételezést. Jelenleg Izlandon csak az islandica alfaj költését fogadják el a kutatók, ugyanakkor régóta köztudott, hogy a szigeten élő madarak között nagyon világos (exilipes alfajhoz hasonló) és nagyon sötét (rostrata alfajhoz hasonló) madarak is előfordulnak. Nem zárható ki, hogy néhány madár ezek közül valódi hibrid, ugyanakkor érdekes tény, hogy a legtöbb kutató akár Izlandon, akár Svédországban végezte kutatásait, nem talált bizonyítékokat tényleges hibridizációra a két, bizonyosan elkülöníthető faj, a zsezse (C. flammea) és a szürke zsezse (C. hornemanni) alfajai között. Fogságban történt hibridizációról sincs értékelhető adatunk, ami e két faj között létrejött volna. Ezidáig nem találkoztunk olyan madarakkal, amelyek esetében sejteni lehetett a keresztezést a fajok között. Külföldi tenyésztők ritkán keresztezik az említett alfajokat, különösen az olyanokat, amelyek jól elkülöníthetőek egymástól.

1 megjegyzés: